Töömalev Remnikus 2020

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku mõjude leevendamiseks korraldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi abil ning eriolukorra toetuse kaudu ööbimisega töömaleva Alutaguse 12 noorele koostöös Alutaguse valla ja Alutaguse Huvi- ning Noortekeskusega.

Töömalevas tehakse heakorratöid Remniku õppe- ja puhkekeskuses. Malevlased koos Remniku Noortelaagri laagrilistega saavad osaleda õhtustel ühisüritustel, koosviibimistel ja konkurssidel.  Maleva ajal toimub ühel päeval ekskursioon ning malevlased saavad oma ettepanekud, valiku väljasõidu sisu osas ise teha. Tööpäevadele lisaks on kavas pakkuda võimalus jalgrattamatkaks, et läbi aktiivse tegevuse panna meeskond läbi ühisväljakutse proovile. Noorte malevarühma hoiab ja juhendab Mäetaguse noortekeskuse juht ja tööd Remnikus pakub ning organiseerib Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ.

Alar Tamm | Programmijuht

Kaidi Forostovets | Mäetaguse noortekeskuse Maleva komandör

Koostööpartnerid