Miks on suvelaager oluline?

Meie suvelaager võimaldab osalejale:

 1. kogeda hoolivate inimeste ühtsust ja turvaliste kogemuste saamist, mis tõstab lapse enesehinnangut ja parandab arusaamist inimsuhetest, loob hoidma sõprussuhteid;
 2. laagris olles areneb lapsel identiteet, isiksus, vastutustunne ja eneseteadvus, mis võimetena omakorda tugevdavad lapse pädevust. Laagritegevuse järgselt näeme muutust lapse arengu iseloomus, pühendumistes, pingutustes ja empaatia muutuvat kasvu;
 3. avastada uusi huvisid ehk suvelaager on ideaalne õhkkond igas tasemes lapsele, et leida oma õnnestumine, rõõm ja proovida uut;
 4. õpetab,  kuidas koos teha ja kuidas töötada osana oma meeskonnast. Lapsed saavad kiiresti aru, et neil on lihtsam ja lihtsalt ka lõbusam, kui nad õpivad meeskonnana koostööd tegema, olgu näiteks sportimas, mängimas või uut keelt õppimas. Meeskonnatöö oskused on selge eelis nende ees, kes seda ei tee;
 5. parandab keskendumisvõimet, keskendumist, tähelepanu, und ja energiataset;
 6. aitab leida uusi sõpru, sest sarnased huvid, osalemine erinevates ja lõbusates tegevustes on suurepärane viis uute sõprade leidmiseks. Suvelaagri kaudu saame tundma ja väärtustuvad erineva päritoluga inimesi, hajuvad eelarvamused erinevuste kohta ja nii luuakse sõprussuhteid;
 7. võimaldab nautida õues/ looduses olemist ehk sisendada kirge looduse vastu ja hoida last pisutki aeg eemal meediast, Interneti ja internetimängude tekitatud takistustest. Õues viibimine soodustab liikumist, mis on füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise jaoks ülioluline. Sooja ilmaga saame supelda, olla vees ja nautida loodust, imeilusat ümbrust jne. Tegevused on seotud looduses ja õues olles vaba aja veetmise, spordi, liikumise ja sportlike ettevõtmistega. Loodus stimuleerib kõiki meeli. Õues olles saab kokkupuutes loodust näha, katsuda, kuulda, nuusutada ja vahel ka maitsta.;
 8. Looduskeskkond ja positiivsete tegevuste kaudu saadud koosmõjud suvelaagris aitavad tõsta osaleja enesekindlust ja vastupidavust sh:
  1. vähendada ärevust;
  2. parandada suhteid;
  3. parandada kehapilti.
 9. sisendab enesekindluse tunnet ehk kodusest turvalisusest ning vanemate raudsest haardest eemale. Laps omandab enesekindluse ja vastutustunde. See võib aidata kaasa tunnetusele, kes ta on, õppida enda eest rääkima ilma teistele lootmata.
 10. tõstab enesehinnangut, sest uue õppimine, võimete tunnetamine, eesmärkide saavutamine ja milleski väärtuslikus osalemine on hindamatu. Isiksuse areng on lapse elus kriitilise tähtsusega. Nad küsivad rohkem küsimusi, õpivad oma pettumusest ja väljendavad end tõhusamalt, kui nad saavad enesekindluse;
 11. annab aega mängimiseks. Vaba mängu kaudu areneb loovus, mõtlemisoskus, kujutlusvõime jne Mänguaeg loob turvalise koha oma mõtete ja emotsioonide väljendamiseks, muutes lapse tugevamaks ja õnnelikumaks. Samuti õpivad nad  suhtlema ümbritseva maailmaga, lahendama konflikte, arendama läbirääkimisoskusi ja leevendama stressi. Struktureerimata mängul on lugematu arv eeliseid ja see on lõbus viis uute sõprade leidmiseks.

Kasutatud allikad, viited:

– „Keerulise käitumisega lapsed ja noored -kuidas nende ja iseendaga toime tulla nii, et kogemus = positiivne elamus?, Marju Aas. Loeng- koolitus Remnikus 2022, Tartu Herbert Masingu kool, marju.aas@masing.tartu.ee

– Oskar Alliku Kodu. Pepleri ja Peedu ravikodud. https://ravikodu.ee/ 

–  https://www.prepazeacademy.com/blog-details/why-summer-camp-is-important-for-kids 

https://gwrymca.org/blog/15-benefits-summer-camp-your-kids