Töömalev Alutaguse noortega

Koostöös  Alutaguse Noortekeskuse ja piirkonna noortega teostati töömalev abiks Remniku Noortelaagri korrastamiseks. Noorterühm töötas nädalavahetustel heakorrastustöödel Remnikus perioodil mai – juuni. Oli sisukas ja tore ettevõtmine ning jätkame koostööd noorte ettevalmistuseks ja kogemuste saamiseks ka edaspidi. Noored omandasid töövõtteid ja oskusi, said juurde teadmisi tööohutusest, töölepingutest ja seadusandlusest laiemalt. Oli rikastav kogemus kõikidele!