Projekt „Noorte tervistav ja arendav puhkus 2023“

Kokku osales 2023.a. laagrivahetustes 1928 last, nendest soodustusega laagrikohtade alusel 827 last ja soodustuseta laagrikohtade alusel 1101 last. Soodustusega laagrikohad on mõeldud broneerimiseks eelkõige kohalikele omavalitsustele või omavalitsusüksustele ja on suunatud (hariduslike) erivajadustega või vähemate võimalustega noortele.

Pivarootsi- ja Remniku laagrikeskuste näitel osales lapsi vanuses 7- 16.a. laagrivahetustest :

–           2023.a. Remniku Noortelaagri näitel 1405 last (soodustusega laagrikohad 556 last ja soodustuseta laagrikohad 849 last).

–           2023.a. Pivarootsi Noortelaagri näitel 523 last (soodustusega laagrikohad 271 last ja soodustuseta laagrikohad 252 last).

Koostöövõrgustikus osales kokku 49 partnerit st. 23 omavalitsust ja organisatsiooni (SOS Lasteküla, asenduskodude, laste hoole ja hoolekandega seotud võrgustik, huvikoolide võrgustik jne)

Juhtiv koostööpartner ja projekti toetab Haridusja Noorteamet, Haridus- ja Teadusministeerium.