Projekt „Laagrivahetused Remnikus Tallinna lastele 2022“

Projekti eesmärgiks on võimaldada Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele 179 lapsele vanuses 7-15 aastat osalemist soodustuste alusel arendavates ja tervistavates tegevustes. Remniku Noortelaagris korraldavates programmides käsitletavad teemad suurendavad laste ja rühmajuhtide, meeskonna silmaringi. Programmi sisu toetab ja soodustab keskkonnateadlikkuse kasvu, arusaamu Peipsi järve elukeskkonnas laiemalt.

Koostööpartnerid