Projekt „Erisusega last toetav mudel laagrikeskkonnas“

Meeskonna häälestatus ja meeskonda tööks  ettevalmistus kursus toimus mudeli „Erisusega last toetav mudel laagrikeskkonnas“ juurutamiseks Koostöös partneritega Soomest. Eesmärk on lapse hakkamasaamise toetamine laagritingimustes ning lapse arengu toetamine oskusmeeskonnaga kokkulepitud metoodiliste töövõtete kaudu st. hoida meeskonna motivatsiooni ja parandada rühmajuhtide oskust kindlate töövõtete kasutamiseks jne.

Toimusid kursused ja lisaks 2- päevane motivatsioonipäev (20.- 22. 01. 2023), et kujundada ühised visioonid, arusaamad, lähenemised. Meeskonna ettevalmistav kursuse I etapp toimus e- keskkonnas ja lühikursus koos  instrueerimisega Remnikus 14.-15-07. 2023 enne suurvahetuse algust. Projektipõhine laagriprogramm toimus Remnikus 15.-21.07., kus osales kokku 258 last üle vabariigi (ca 46 % Põhja- Eesti piirkonnast ja 38% Ida- Virumaalt), kellest 114 last lastekaitsevõrgustiku kaudu. Laagrivahetuses töötasid meeskonda abistavas rollis mentor ja tugispetsialistid (meedik, psühholoog, tugiisik), osales juhendav koolitaja Soomest, T. Valtanen.  Abimeeskonna ülesanne oli laagriprogrammi elluviimiseks õpitu rakendamise toetamine, peamiselt lahendustes võtmetähtsust omavate „tööriistade“ kasutamine.