Laagrikool

 

Aastaringne laagrikool on tulemuslik haridusuuenduslik meetod õpilaste üldpädevuste suurendamiseks õppekavast lähtuvalt, et toetada põhihariduse omandamisel ühtsust ja vähendada koolilõhet. Õpilased, õpetajad, juhendajad jne osalevad koos  õppimiseks, harjutamiseks ja kogemuste saamiseks. Laagrikooli elluviimine toimub mitteformaalse hariduse põhimõtetest lähtuvalt. Tegevused toimub peamiselt 3-4 päevast tsüklitena individuaalsest ja rühmapõhimõtetest lähtuvalt koolist väljaspool ning peamiselt Lastekaiste Liidu  õppe- ja puhkekeskustes, mis on teades ja arvestatud noorte vajadusi  rajatud looduskaunitesse kohtadesse, pakkudes mitmekülgseid võimalusi erinevateks tegevusteks, ajaviideteks. Kõik see loob eeltingimused meeldejääva laagrikooli õnnestumiseks. Lastekaiste Liidu Lastelaagrid pakub lastele, noortele ja laagrite korraldajale  aastaringselt ohutut, mittealkohoolset ja keskkonnasõbralikku keskkonda ning majutus-, spordi- ja vaba aja veetmise võimalusi.