Iisaku Gümnaasium | Oluline ongi koostegemise oskus ja –lõbu

Kristina Kukk
MTÜ Lastekaitse Liidu kommunikatsiooni- ja koostöökoordinaator

7.-8. juunil külastasid Remniku õppe- ja puhkekeskust Iisaku Gümnaasiumi 1.-3. klassi õpilased. Kahepäevase väljasõidul arendati koostööoskusi ja veeti lõbusalt nutivaba aega.

Remnikul käimine on saanud Iisaku Gümnaasiumi algklasside üheks traditsiooniks. Esimene ööbimine toimus pea 9 aasta tagasi, talvel 2012. „Remnikul oleme igal aastal olnud enne jõuluvaheaega, mõnel aastal ka enne suvevaheaega,“ ütles kooli 2. klassi klassijuhataja Anne Jõgi ja lisas, et talvel on nende juurde leidnud tee ka Jõuluvana, kes kuulab ära kõigi laste salmid ja annab üle kingipakid. Ka 2020. aastal oli Iisaku Gümnaasiumil plaan külastada Remniku õppe- ja puhkekeskust pisut enne jõuluvaheaega, kuid pandeemiast tingituna lükkus väljasõit juunikuu algusesse.

Küsimusele, mis on selliste väljasõitude eesmärk, vastas Anne Jõgi, et nii arendatakse omavahelist koostööoskust, „Meil toimuvad väikese võistlusmomendiga rühmatööd, mängud ja esinemised.“ Anne sõnul aitab selline tegevus kaasa laste iseseisvumisele, sest ööbimine toimub väljaspool kodu. Ta möönab, et kõik lapsed siiski ei julge ööseks jääda, kuid neid on pigem vähe. Veel üks oluline aspekt on nutivaba õues olemine: „Lapsed jätavad telefonid koju või annavad õpetajatele hoiule. Järve ääres harrastatakse vanu liikumismänge ning tubades erinevaid käelisi tegevusi, meisterdamist.“

Iisaku Gümnaasiumi lapsed lustimas Remniku õppe- ja puhkekeskuses. Foto: Kristina Kukk

On hea meel tõdeda, et õpetajad on Remniku õppe- ja puhkekeskusega rahul. „Meie kasutuses on alati olnud tervenisti viies maja. On järv, on palliplatsid, on palju ruumi, on voodid,“ loetleb Anne ja lisab: „Õpetajatena oleme väga rahul.“

Küsimusele, miks on tema arvates oluline, et klassivennad-õed veedaksid ühiselt aega ka väljaspool kooli, vastas Anne, et väikeses koolis, nagu seda on Iisaku Gümnaasium, tunnevad algklassilapsed üksteist hästi ja saavad seeläbi koos tegutseda. „Rühmad teemegi tavaliselt nii, et selles oleks lapsi igast klassist. Oluline ongi koostegemise oskus ja –lõbu.“