Integratsiooni Sihtasutus

Projekt „Teaduse võlud“

Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus toetab lõimumise edendamise ja kultuuritegevuste kaudu Lastekaitse Liidu Lastelaagrite projekti „Teaduse võlud“ korraldamist. Koostööprojekti sisuks on partnerluses SA Teaduskeskusega AHHAA pakkuda laagriprogrammides kultuurisündmusetena noortele huvitavaid töötubasid ja Teadusteatrit, milles noored osalevad.

Kaasame Remniku noortelaagris aktiivõppe meetodite kaudu erinevate kultuuritaustaga ja päritolukeelega 800 noort osalema ühistegevuses ja harjutama meeskonnatööd. Noortega tegevused on seotud mitteformaalse õppe vormis korraldatava Teadusteatriga, kus osalusnoored ise oma erinevate kogemuste kaudu avastavad ja õpivad uut ning põnevusi pakkuvat maailma enda ümber.

Kui noortel ei ole endal võimalusi Tartusse minna, toome teaduse ja kultuuri noorte juurde noortelaagrisse Ida-Virumaale, MTÜ Lastekaitse Liidu Remniku lastelaagrisse. Meie laagriürituse eripäraks on see, et 70% noortest on pärit Ida-Virumaalt ja Harjumaalt ning programm kolmes vahetuses olevatest noortest 620 noort on vähemate võimalustega peredest, osa asenduskodudest.

 

Projektijuht

Annika Silde