Laagrikooli eesmärgid

 

Koolilaager on laagri- ja koolielu kombinatsioon, kus teooria ja praktika ühinevad. Edukat laagrikooli kavandatakse alati kõigi osapooltega koos (õpilane, õpetaja, lapsevanem, juhendaja jne) ning kõik saavad plaanitavates valikutse osaleda. Laagrikooli täispäevane st. hommikust õhtuni sisu on kokku pandud paljudest erinevatest tegevustest, päevaosadest ja õppematerjalidest lähtuvalt. Suurepärased tegevusjuhid, instruktorite, klassikaaslased, ühine laagri-disko, maitsvad ja tervislikud toidud, nõuetele vastavad olmetingimused, mitmekülgsed spordi- ja meelelahutusvõimalused loovad heaolu ja elamused jäävad emotsionaalselt meelde ning annavad kooliaastaks uue energialaengu, värske kogemuse.

NOORELE

Ennekõike omandavad noored muutuvas õpikeskkonnas uusi sotsiaalseid oskusi ja harjutavad koostööd hakkamasaamiseks individuaalselt ja meeskonna tasandil. Koolilaagri keskkonnas õppimine, kasvamine ja suhtlemine eakaslastega, täiskasvanutega on koolielust tulenevalt vabam ja erinev. Koolilaager toidab noorte uudishimu ja edendab õppimise rõõmu, avastamis ja loovust. Õpetamine ja õppimine toimub väljaspool klassiruumi.

KOOLILE

Laagrikool pakub õpilaste erisustest lähtuvalt suurepärast toetust õppe-ja koolitöö korraldusele läbi mitmeprofessionaalse töö . Parimal juhul on selleks meeldejääv kogemus, lisandub suurenev motivatsioon õppida ja õpetada ning parandada oma kooli vaimu. Õpetajale annab koolilaager suurepärase võimaluse oma õpilaste paremaks tundmaõppimiseks ning võimete avastamiseks teistsuguses keskkonnas. Laagrikool pakub suurepärast võimalust õppida õpetajal õpilastelt.