Koostööpartnerid

Laste ja noorte suvepuhkust toetavad:

ENTKTNSA

kultuurimin_3lovi_est htm

 

 

Koostööpartnerid:

 

KoostöösAHHAA_logo_EST_ristkylik Tartu Teaduskeskusega AHHAA korraldatakse Remniku õppe- ja puhkekeskuse suvelaagriprogrammides osalevatele lastele ja noortele hariva sisuga avastuslikke töötubasid.

 

 SA TaTallinna Koolitervishoidllinna Koolitervishoid on oma meeskonnaga abiks laagriprogrammide teenindamisel, mille sisuks on laste ja noorte tervisliku seisundi toetamine ning terviseedendus Remniku õppe- ja puhkekeskuses.
Ida-VirInnove_rajaleidja_logoumaa Rajaleidja keskus oma meeskonnaga abiks laagriprogrammide teenindamisel, mille sisuks on lapse arenguks toetava keskkonna kujundamine laagriprogrammis ühise meeskonnatöö kaudu sh. laste toimetuleku toetamine, üksikjuhtumite lahendamine, kasvatajate nõustamine
Päikeselaager-1

 

 

Reval RotaryTallinn Reval Rotary Klubi on võtnud südameasjaks pakkuda ka vähekindlustatud perede lastele võimalust kogeda elu elamusterohkes suvelaagris.

 


GoAdventure
saadGo-adventure-logo2ab 10 andekat last ja noort sügisel Türki puhakama. Koostöö eesmärgiks on andekate laste arengu toetamine, motiveerimine ja innustamine oma ande edasiarendamiseks.

 

 

Koostöös Riigimetsa Majandamise Keskus´ga korraldatakse Remniku õppe- ja RMK_logo_CMYKpuhkekeskuse suvelaagriprogrammides osalevatele lastele ja noortele hariva sisuga metsahüvesid ja metsamajandust tutvustavaid ettevõtmisi, matkasid ja koristustalguid RMK hallataval Peipsi põhjaranniku aladel“

TREV2 abiga on iga-aastaselt korrastatud ja remonditud Remniku lastelaagri ühendustee. Meistrimehed on abiks teehooldusele ja -parandamisele

 

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed toetab laagriprogramme „Huvitav suvi 2016“, et parandada laste toimetulekuoskusi hakkamasaamiseks Eesti ühiskonnas. Sihtrühmaks on lapsed vanuses 8-14
eluaastat, kellel on erinevad kogemused ja erinev sotsiaalne, kultuuriline ja logo_small_gradientkeeleline taust. Projekti raames lapsed õpivad ja harjutavad suhtlemist eesti keeles ning laagriprogramme läbivata ühiste tegevuste kaudu tutvustame Eesti kultuuri ja traditsioone.

 

 

KIKUkiku-page-001 abil edendame laagris laste ja noorte terviseharidust.

 

 

 

 

 

Puhkekeskused