Projekt „ Huvitav suvi Remnikus“

15. juuni 2015

Projekt „ Huvitav suvi Remnikus“ kaudu toetatakse ja viiakse ellu mitte-eestikeelsete noorte lõimist Eesti kultuuriruumi koos eesti keelt kõnelevate ning kultuuritaustaga noortega. Lastekaitse Liit Remniku õppe- ja puhkekeskuses korraldatavas 5 laagriprogrammis osaleb kokku 1200 last. Programmid laagritingimustes toimuvad ajavahemikus 10. juuni kuni 18. august 2015 ning üldteema on seotud lastele põneva looga „Tarkade kivi“. Programmides osalevad lapsed vanused 8- 14 eluaastat erinevatest maakondadel üle Eesti.

Projekt „ Huvitav suvi Remnikus“ kaudu pakutakse huvipõhises aktiiv- ja formaalõppe laagripõhiprogrammis lastele valikuvõimalusi uute kogemuste ning elamuste saamiseks. Lapsed saavad valikute alusel harjutada näiteks foorumteatri metoodikale toetudes olukordade lahendamist erinevates situatsioonides ja neile aktuaalsetel teemade, mis elus ikka ette tulevad. Suhtlemisel õpivad lapsed kõnekeelt, uusi väljendeid, sõnu ja praktiseerivad eesti keelt etenduste/ mängu käigus. Lapsed on kaasatud ja osalevad õpi- ja töötubades, kus kultuurikontekstis lähtuvalt meisterdatakse ja disainitakse erinevaid esemeid Eesti traditsioone ja käsitöövõtteid teades ning neid praktikas juurutades. Laste subjektiivset maailma puudutatakse ja teadmisi saadakse meediaprogramm „Remniku TV“ abil. Laste endi poolt korraldatakse võistluselementidega lauatenniseturniir, kus mängu ning võistlusmomendi hoidmine on oluline, mis ergutab ning haarab nii tegijaid kui programmiga seotud kõiki osalejaid laiemalt. Eriti põnevaks võivad kujuneda jalgrattamatkad Kauksi Loodusõppekeskusese ja ööbimine laste endi poolt püstitatud telklaagris. Kõiki tegevusi valmistavad ette ja viivad läbi eriala asjatundjad ning praktikud erinevatest organisatsioonidest.

Projektis läbiviidavad tegevused toetavad laste enesehinnangut ja iga osaleja arengu kasvu, rikastavad ja parandavad sotsiaalseid oskusi ning suurendavad avatust ja toetavad kultuuridevahelist toimetulekut Eesti info-ja kultuuriruumis. Kaudselt loob projekt palju võimalusi ka teiste lastega läbikäimiseks ja osalemiseks, sest programmis osalenud ärgitavad teiste laste seas rohkem kodanikuaktiivsust ning edendavad paljukultuurilist ühiskonda laiemalt.

Me tegutseme selle nimel, et lapsed ja noored saaksid erinevate valikute kaudu sisukalt aega veeta, õppida ja kogemusi omandada.

Projekti partner ja toetaja on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed projektikonkurss „Eesti kultuuriruumi tutvustamine noortelaagrites“ kaudu.

 

Projektimeeskond: Alar Tamm, Anette Mandel